બંધ

  રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તા ખાતરી ધોરણો (એનક્યુએએસ) પ્રમાણન – 2017

  એન.ક્યુ.એ.એસ. એવોર્ડ

  આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલયે સારી કામગીરી બજાવતી સુવિધાઓને માન્યતા આપવા તેમજ સમુદાયની જાહેર હોસ્પિટલોની વિશ્વસનીયતામાં સુધારો લાવવાના ઉદ્દેશ્યથી રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તાયુક્ત ખાતરી ધોરણો (એનક્યુએએસ) કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો.
  જિલ્લા કેટેગરી: – શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, સિલવાસાને વર્ષ 2017 માં 15 વિભાગોમાં એનક્યુએએસ સર્ટિફાઇડ મળ્યું. રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય પ્રણાલીઓ સંસાધન કેન્દ્ર (એનએચએસઆરસી) ના 3 એમ્પ્લેન એસેસર્સની ટીમ દ્વારા હોસ્પિટલનું બાહ્ય મૂલ્યાંકન ફેબ્રુઆરી 2017 માં કરવામાં આવ્યું હતું. નવી દિલ્હી. ટીમે ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ પ્રેક્ટિસિસ, પેશન્ટ કેર, પેશન્ટ ફીડબેક, ક્લિનિકલ સર્વિસીસ, ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ અને બીજા ઘણા બધા પાસાઓ પર હોસ્પિટલના 15 વિભાગનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે. આકારણીમાં હોસ્પિટલે 96% સ્કોર મેળવ્યો.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તાયુક્ત ખાતરી ધોરણો (એનક્યુએએસ)

  વર્ષ: 2017

  નવાજવામાં પર: 20/04/2018

  પ્રમાણપત્ર: જુઓ(125 KB)