બંધ

  એક નજરે

  • દમણ નું ક્ષેત્રફળ : 72.00 Sq. Km
  • દમણ ની વસ્તી : 1,91,173
  • દમણ ની નગરપાલિકા : 1
  • દમણ નો સાક્ષરતા દર: 88.06%
  બધુજ જુઓ
  • દીવ નું ક્ષેત્રફળ: 40.00 Sq. Km
  • દીવ ની વસ્તી: 52,074
  • દીવ ની નગરપાલિકા : 1
  • દીવ નો સાક્ષરતા દર : 83.46%
  બધુજ જુઓ

  પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈ પોસ્ટ નથી

  પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈ પોસ્ટ નથી

  એડમિન નવું
  માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ પટેલ
  સલાહકાર
  પ્રશાસક ના સલાહકાર શ્રી અનિલ કે. સિંઘ, આઇ. એ. એસ
  • Administrator sir with hon'ble Sir
  • Speech
  • visit to diu

  એવોર્ડ

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણ - 2018 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ – 2018...

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ – 2018 માં ઉત્કૃષ્ટ…

  આરોગ્ય એવોર્ડ

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ – 2018 માં...

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે ઇ-ગવર્નન્સનો…

  બધુજ જુઓ

  ઘટનાઓ

  હેલ્પલાઈન નંબર

  • ચિલ્ડ્ર હેલ્પલાઇન: 1098
  • વોટર હેલ્પલાઈને નંબર: 1950
  • ખેડૂત કોલ સેન્ટર: 1551
  • સિનિયર સિટીઝન હેલ્પલાઇન: 1291
  બધુજ જુઓ

  booked.net