બંધ

  એક નજરે

  • દમણ નું ક્ષેત્રફળ : 72.00 Sq. Km
  • દમણ ની વસ્તી : 1,91,173
  • દમણ ની નગરપાલિકા : 1
  • દમણ નો સાક્ષરતા દર: 88.06%
  બધુજ જુઓ
  • દીવ નું ક્ષેત્રફળ: 40.00 Sq. Km
  • દીવ ની વસ્તી: 52,074
  • દીવ ની નગરપાલિકા : 1
  • દીવ નો સાક્ષરતા દર : 83.46%
  બધુજ જુઓ

  પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈ પોસ્ટ નથી

  એડમિન નવું
  માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ પટેલ
  new img 11
  પ્રશાસક ના સલાહકાર શ્રી અમિત સિંગલા , આઇ. એ. એસ
  • Administrator sir with hon'ble Sir
  • Speech
  • visit to diu

  એવોર્ડ

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણ - 2018 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ – 2018...

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ – 2018 માં ઉત્કૃષ્ટ…

  આરોગ્ય એવોર્ડ

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ – 2018 માં...

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે ઇ-ગવર્નન્સનો…

  બધુજ જુઓ

  ઘટનાઓ

  હેલ્પલાઈન નંબર

  • ચિલ્ડ્ર હેલ્પલાઇન: 1098
  • વોટર હેલ્પલાઈને નંબર: 1950
  • ખેડૂત કોલ સેન્ટર: 1551
  • સિનિયર સિટીઝન હેલ્પલાઇન: 1291
  બધુજ જુઓ

  booked.net

  ફાયરફોક્સ અને ક્રોમ માં શ્રેષ્ઠ રીતે જોવામાં આવશે