બંધ

  લાઇટહાઉસ બીચ

  નવા બનેલા બીચફ્રન્ટ રોડ “રામ સેતુ” જે મોટી દમણ જેટીથી જંપોર બીચ સુધી ફેલાયેલો છે જેના દ્વારા દીવાદાંડી પહોંચી શકાય છે. બીચ તાજેતરમાં જ દરેકમાં લોકપ્રિય બન્યું છે. તમે જોગિંગ, ઝડપી ચાલવા, સામાજીકરણ કરવા, ફોટો શૂટ કરવા ઉપયોગી થાય છે. આ સ્થાને ઓક્ટોબર 2019 માં દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવનાના માનનીય પ્રશાસકશ્રી પ્રફુલ પટેલ દ્વારા જળ રમતોત્સવની પ્રવૃત્તિઓનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.

  સંપર્ક વિગતો

  સરનામું: દમણ

  લાઇટહાઉસ બીચ મોતી દમણ

  કેવી રીતે પહોંચવું

  વિમાન દ્વારા

  દમણના નજીકના એરપોર્ટ મુંબઇ (170 કિ.મી.) અને સુરત (90 કિ.મી.) છે. મુંબઇ માટે દેશના તમામ મોટા એરપોર્ટો પરથી ફ્લાઇટ્સ સરળતાથી મળી રહે છે. સુરત દિલ્હીથી ફ્લાઇટ દ્વારા જોડાયેલ છે. સૌથી નજીકનું આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક મુંબઇમાં છે.

  ટ્રેન દ્વારા

  દમણ જવા માટેનું નજીકનું રેલ્વે સ્ટેશન વાપી ખાતે છે, જે લગભગ 12 કિમી દૂર સ્થિત છે. તે પશ્ચિમ રેલ્વેના મુંબઇ-અમદાવાદ રૂટ પર આવેલું છે અને તે મુંબઇથી લગભગ 170 કિમી અને સુરતથી 90 કિમી દૂર છે. મુખ્ય દિલ્હી-મુંબઇ અને મુંબઇ-અમદાવાદ ટ્રેનો આ સ્ટેશન પર અટકે છે. દમણથી ટ્રેનમાં જતા લોકો વાપી પહોંચે છે અને ત્યારબાદ લોકલ બસો અથવા ટેક્સીઓ દ્વારા દમણ પહોંચે છે.

  માર્ગ દ્વારા

  દમણ સરળતાથી માર્ગ દ્વારા પહોંચી શકાય છે, અને નજીકના કેટલાક મોટા શહેરો સાથે જોડાયેલ છે, જે માર્ગમાર્ગોની સારી વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે. વાપી, 12 કિ.મી.ના અંતરે, મુંબઇ - અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે નંબર 8 પર આવેલું છે અને દમણથી સહેલાઇથી માર્ગ દ્વારા જોડાયેલ છે. આ શહેર મુંબઇથી 170 કિમી, અમદાવાદથી 360 કિમી, દીવથી 768 કિમી, સુરતથી 110 કિમી અને વડોદરાથી 300 કિમી દૂર છે.