બંધ

  નોકરીઓ

  નોકરીઓ
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  શિક્ષણ વિભાગ : STC પર સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકોને જોડવા અંગેની જાહેરાત 12/11/2021 03/12/2021 જુઓ (2 MB)
  તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક: સરકાર માટે ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે ફિઝિશિયન, બાળરોગ અને એનેસ્થેટીસ્ટની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ, દમણ. 17/09/2021 14/10/2021 જુઓ (959 KB)
  શિક્ષણ નિયામક: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રી-સ્કૂલ ટીચર અને કેરટેકર/હેલ્પરની પોસ્ટ માટે શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ બેસિસ (એસટીસી) માટે જાહેરાત. 14/09/2021 30/09/2021 જુઓ (3 MB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ: એસોસિએટ્સ (આઇ.ટી.) ની ભરતી માટે અરજી. 16/09/2021 30/09/2021 જુઓ (148 KB)
  ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: રાજ્ય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (રાજ્ય આયોગ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા. 20/09/2021 25/09/2021 જુઓ (3 MB)
  ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: જિલ્લા ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (જિલ્લા પંચ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા. 16/09/2021 25/09/2021 જુઓ (2 MB)
  શિક્ષણ નિયામક: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર આધાર (એસટીસી) પર પીજીટી ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રની પોસ્ટ માટે જાહેરાત. 08/09/2021 24/09/2021 જુઓ (2 MB)
  શિક્ષણ નિયામક: એસટીસી ધોરણે પીજીટી ને જોડવા માટેની જાહેરાત 03/09/2021 14/09/2021 જુઓ (1 MB)
  શિક્ષણ નિયામક: DIET, સામગ્ર શિક્ષા DNH અને DD હેઠળ વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત 31/07/2021 20/08/2021 જુઓ (3 MB)
  સમાજ કલ્યાણ અને મહિલા અને બાળ વિકાસ: પોશન અભિયાન હેઠળ આયોજન મોનીટરીંગ અને મૂલ્યાંકન અને જિલ્લા સંયોજક (દમણ જિલ્લો) સલાહકાર માટે ઇન્ટરવ્યુ માટે જાહેરાત. 30/07/2021 09/08/2021 જુઓ (1 MB)
  ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ સર્વિસીસ: સરકારી હોસ્પિટલ, દમણ માટે ફિઝિશિયન અને બાળરોગની પોસ્ટ માટે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂ માટે જાહેરાત 04/08/2021 09/08/2021 જુઓ (94 KB)
  ડિરેક્ટોરેટ ઓફ મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ સર્વિસીસ

  દમણના ગવર્નમેન્ટ કોલેજ, નર્સિંગ ખાતે ટૂંકા ગાળાના કરાર આધારે ટીચિંગ ફેકલ્ટી (એસોસિએટ પ્રોફેસર, સહાયક પ્રોફેસર અને શિક્ષક) ની નિમણૂક માટે અરજીઓને આમંત્રણ આપવા માટેની જાહેરાત

  06/07/2021 21/07/2021 જુઓ (886 KB)