બંધ

    પીડબ્લ્યુડી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબ્લ્યુડી

    નવા દરવાજા સાથે ડાભેલ સ્પોર્ટ સ્ટેડિયમના વિકાસ માટે એમ્બેનેટેડ આર્કિટેક્ચરલ કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા અને આંબલીયા જંકશન પર ડાભેલ સ્ટેડિયમ સુધીના મુખ્ય માર્ગથી ગટર અને કચરા જોડતી કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેની આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી માટે ઇ-ટેન્ડર. (2 જી કોલ)

    14/07/2021 29/07/2021 જુઓ (1 MB)