બંધ

    પર્યટન વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પર્યટન વિભાગ

    મનોરંજનના આયોજન માટે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ એજન્સીની પસંદગી માટે આર.એફ.પી. સિલ્વાસામાં દમણ ગંગા રિવરફ્રન્ટ ખાતે ફિટનેસ વીકએન્ડ્સ અને મોતી દમણમાં લાઇટ હાઉસ જેટી ગ્રાઉન્ડ, સંઘપ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ વર્ષ 2021- 2022

    10/03/2021 31/03/2021 જુઓ (883 KB)