બંધ

    પર્યટન વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પર્યટન વિભાગ

    યુ.ટી.ઓફ ડી.એન.એચ. અને ડીડીમાં ફોરેડ લાઈટનિંગ, ડિજિટલ મલ્ટિમીડિયા વર્ક અને વોટર ફુવારાના કન્સેપ્ટ અને ડિઝાઇનિંગ કાર્ય માટે તકનીકી સલાહકારની નિમણૂક માટે આર.એફ.પી. (ચોથી કોલ)

    07/06/2021 29/06/2021 જુઓ (823 KB)