બંધ

    પર્યટન વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પર્યટન વિભાગ

    યુટીના ડીએનએચ અને ડીડીમાં ફેડેડ લાઈટનિંગ, ડિજિટલ મલ્ટિમીડિયા વર્ક અને વોટર ફુવારાના કન્સેપ્ટ અને ડિઝાઇનિંગ કાર્ય માટે તકનીકી સલાહકારની નિમણૂક માટે આર.એફ.પી. (બીજો કોલ)

    08/04/2021 28/04/2021 જુઓ (671 KB)