બંધ

    જાહેર બાંધકામ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    જાહેર બાંધકામ વિભાગ

    ડાભેલ ચેકપોસ્ટથી કાલરીયા પોલીસની નણી દમણ ખાતેની પોસ્ટ તરફના માર્ગ ઉપર વિવિધ બિલ્ડિંગ / બાંધકામો તોડી પાડવું. (ઇ -30068).

    26/05/2021 04/06/2021 જુઓ (2 MB)