બંધ

  નોકરીઓ

  નોકરીઓ
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.: કરારના આધારે ચીફ જનરલ મેનેજર (સી.જી.એમ) ની ભરતી. 23/11/2022 11/12/2022 જુઓ (194 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિ.: કોન્ટ્રાક્ટના આધારે સલાહકારોની ભરતી. 23/11/2022 11/12/2022 જુઓ (220 KB)
  શિક્ષણ નિયામકની કચેરી: દમણ ખાતે ‘ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેઇનિંગ’ માટે કોન્ટ્રાક્ટના ધોરણે વરિષ્ઠ લેક્ચરર અને લેક્ચરરની જગ્યા માટેની જાહેરાત. 17/11/2022 07/12/2022 જુઓ (681 KB)
  શિક્ષણ નિયામક : ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કાઉન્સેલરની જગ્યા માટેની જાહેરાત. 05/11/2022 25/11/2022 જુઓ (1 MB)
  ઓઆઈડીસી : ડેપ્યુટેશન પર મુખ્ય ઇજનેર (સિવિલ) ની જગ્યા માટે ખાલી જગ્યાનો પરિપત્ર. 10/11/2022 02/12/2022 જુઓ (545 KB)
  પોલ્યુશન કંટ્રોલ કમિટી: કોન્ટ્રાક્ટના આધારે પર્યાવરણ ઇજનેર, વૈજ્ઞાનિક – સી, વૈજ્ઞાનિક- બી, મદદનીશ પર્યાવરણ ઇજનેર અને જુનિયર પ્રોજેક્ટ ઇજનેરનાં પદની સંલગ્નતા માટેની સૂચના. 26/10/2022 25/11/2022 જુઓ (1 MB)

  આર્કાઇવ