બંધ

  નોકરીઓ

  નોકરીઓ
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક: સરકાર માટે ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે ફિઝિશિયન, બાળરોગ અને એનેસ્થેટીસ્ટની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ, દમણ. 17/09/2021 14/10/2021 જુઓ (959 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ: એસોસિએટ્સ (આઇ.ટી.) ની ભરતી માટે અરજી. 16/09/2021 30/09/2021 જુઓ (148 KB)
  શિક્ષણ નિયામક: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રી-સ્કૂલ ટીચર અને કેરટેકર/હેલ્પરની પોસ્ટ માટે શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ બેસિસ (એસટીસી) માટે જાહેરાત. 14/09/2021 30/09/2021 જુઓ (3 MB)
  શિક્ષણ નિયામક: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર આધાર (એસટીસી) પર પીજીટી ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રની પોસ્ટ માટે જાહેરાત. 08/09/2021 24/09/2021 જુઓ (2 MB)
  ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: જિલ્લા ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (જિલ્લા પંચ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા. 16/09/2021 25/09/2021 જુઓ (2 MB)
  ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા / ગ્રાહક બાબતોના સચિવની કચેરી: રાજ્ય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (રાજ્ય આયોગ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં પ્રમુખ પદ માટે ખાલી જગ્યા. 20/09/2021 25/09/2021 જુઓ (3 MB)

  આર્કાઇવ