બંધ

  ટેન્ડર

  ટેન્ડર
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  પીડબલ્યુડી: ડી’માર્ટ જંકશન, કાલરીયાથી ડાભેલ ચેક પોસ્ટ સુધી હાલના / નવા કાચા અને શુદ્ધ પાણીના ગુરુત્વાકર્ષણ અને વિતરણ પાઇપલાઇન નેટવર્કને ફિક્સિંગ અને શિફ્ટિંગ પૂરું પાડવું. (E-11560) (9 મો કોલ) 14/10/2021 27/10/2021 જુઓ (736 KB)
  પીડબલ્યુડી: દમણ ખાતે દમણ જિલ્લામાં વજન પુલ અને પ્રવેશ દ્વારની સ્થાપના અને કામગીરી સાથે કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ચેકપોસ્ટનું નિર્માણ. 14/10/2021 28/10/2021 જુઓ (1 MB)
  પીડબલ્યુડી : દમણ ખાતે દમણ જિલ્લામાં વજન પુલ અને પ્રવેશ દ્વારની સ્થાપના અને કામગીરી સાથે કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ચેકપોસ્ટનું નિર્માણ. 14/10/2021 28/10/2021 જુઓ (738 KB)
  પીડબલ્યુડી: સરકારમાં અધિક્ષક, અનુપયોગી, અપ્રચલિત વસ્તુ માટે નિપ્તાન માટે નીલામી સૂચના. ઘર, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમન. 14/10/2021 20/10/2021 જુઓ (763 KB)
  ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિરેક્ટોરેટ: દ્યોગિક (ગ્રાહક) પ્રોડક્ટ્સ સેલ કમ એક્સ્પોના આયોજન માટે ઇ-ટેન્ડર. 12/10/2021 18/10/2021 જુઓ (1 MB)
  પીડબલ્યુડી: [i] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ. 0/000 થી સીએચ.1/820 અને સીએચ. 1/820 થી સીએચ. 2/380) અને જમ્પોર – વારલીવાડ વિલેજ રોડ (સીએચ .1/820 થી સીએચ. 2/920). [ii] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર નું મજબૂતીકરણ અને વિસ્તરણ (સીએચ. 0/000 થી સીએચ. 3/342). [iii] રિંગનવાડા જંકશનથી કાચીગામ તલાવ (સીએચ. 0/000 થી સીએચ. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. 0/000 થી સીએચ સુધી પીડબલ્યુડી રોડને 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો. દમણ ખાતે 2/008. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ 12.025 કીમી). (ઈ પી સી મોડે) 12/10/2021 26/10/2021 જુઓ (500 KB)
  પીડ્બ્લડી: પોલીસ સ્ટેશન (પુરાણા ભારણની જગ્યા અને નવી આરસીસી બિલ્ડિંગ) પોલીસ ક્વોર્ટર, આરટીઓ કે, એરપોર્ટ રોડ, નની દમન. (બીજા કોલ) 12/10/2021 20/10/2021 જુઓ (315 KB)
  ડીએમસી: દમન નગર પરિષદ, દમન કી સાર્ડકો ચૌધરીકરણ અને સૌંદર્યકરણ માટે સલાહ સેવાઓ પૂરી પાડે છે આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ કાલે. (3 જી કોલ) 11/10/2021 18/10/2021 જુઓ (491 KB)
  ઓફિસ નિદેશક (આઈટી): લેખા બુકર્સની લેખા પરીક્ષા માટે સીએ દ્વારા લેખા પરીક્ષા કોટેશન નોટિસ 11/10/2021 28/10/2021 જુઓ (767 KB)
  ડાયરેક્ટર (આઈટી) નું કાર્ય: દમણ અને દીવ ઈ-ગવર્નન્સ સોસાયટીના કરવેરા કાર્ય માટે ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ માટે ક્વોટેશન નોટિસ. 11/10/2021 28/10/2021 જુઓ (530 KB)
  પીડબલ્યુડી: એકેડેમિક બ્લોકનું નિર્માણ, સ્ટુડન્ટ હોસ્ટેલ, ડીન બંગ્લો, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ એન્સિલરી બિલ્ડિંગ સાથે અને મારવાડ, નાની દમણ ખાતે નર્સિંગ કોલેજના સામાન્ય વિકાસ કાર્યો. (E-30001) (3 જી કોલ) 11/10/2021 23/10/2021 જુઓ (771 KB)
  પીડબ્લ્યુડી: સીએચસીના બાંધકામ, કચેરીની કચેરી અને નેશનલ હેલ્થ મિશનની કચેરી, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણ, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણમાંથી કન્સેન્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફઅર્મ ની પસંદગી. 08/10/2021 23/10/2021 જુઓ (532 KB)

  આર્કાઇવ