બંધ

  ટેન્ડર

  ટેન્ડર
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  સરકારી હોસ્પિટલ, મારવાડ, દમણ. : સભ્ય સચિવ, રોગી કલ્યાણ સમિતિ, સરકારી હોસ્પિટલ, દમણના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ વતી દમણની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે રોગી કલ્યાણ સમિતિ હેઠળ ડાયાલિસિસ દવાઓ અને સામગ્રીની ખરીદી માટે ટેન્ડર આમંત્રિત કરે છે 23/03/2023 10/04/2023 જુઓ (2 MB)
  સરકારી હોસ્પિટલ, મારવાડ, દમણ. : પીએચસી કચીગામ, દમણ ખાતે ડાયાલિસિસ વિભાગના ઉપયોગ માટે ડાયાલિસિસ સામગ્રીની તાત્કાલિક ખરીદી માટે અવતરણ. 23/03/2023 27/03/2023 જુઓ (609 KB)
  સરકારી હોસ્પિટલ, મારવાડ, દમણ. : જી.એચ.ડી ખાતે 75 એમ.બી.પી.એસ ઇન્ટરનેટ લીઝ્ડ લાઇન કનેક્ટિવિટી પ્લાન માટે અવતરણ. 23/03/2023 27/03/2023 જુઓ (173 KB)
  પીડબલ્યૂડી (જિલ્લા પંચાયત): વિવિધ કામોની સંખ્યા 24/03/2023 05/04/2023 જુઓ (127 KB)
  પીડબલ્યુડી : વિવિધ કામોની સંખ્યા 23/03/2023 28/03/2023 જુઓ (1 MB)
  પીડબલ્યૂડી (જિલ્લા પંચાયત): કામોની વિવિધ સંખ્યા 23/03/2023 31/03/2023 જુઓ (194 KB)
  મુખ્ય તબીબી અધિકારીની ઓફિસ: ફિક્સ્ડ એક્સ-રે મશીન (મોડેલ- હેલિઓફોસ)ની એ.એમ.સી માટે આમંત્રિત સૂચના 21/03/2023 30/03/2023 જુઓ (335 KB)
  આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ અને ડી.ડી. હેઠળ બ્લડ બેંક સામગ્રીની ખરીદી માટેનો દર કરાર 23/03/2023 13/04/2023 જુઓ (797 KB)
  પીડબલ્યુડી : કામોની વિવિધ સંખ્યા 18/03/2023 28/03/2023 જુઓ (1 MB)
  પીડબ્લ્યૂડી : દમણ જિલ્લામાં દાભેલ, દુનેથા, મગરવાડા અને પાતાળિયા તળાવોની ડિઝાઇન, અપગ્રેડેશન અને વિકાસ માટે સલાહકારની પસંદગી માટે આર.એફ.પી. (ત્રીજો કૉલ) 18/03/2023 10/04/2023 જુઓ (550 KB)
  સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ, સિલવાસા: સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ એરિયા (એસપીએસ નંબર 07) ની અંદર ગટરના પમ્પિંગ સ્ટેશન માટે કમ્પાઉન્ડ વોલ અને રિટેનિંગ વોલનું બાંધકામ. 20/03/2023 29/03/2023 જુઓ (180 KB)
  ગવર્નમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજઃ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, દમણમાં કેન્ટીન સેવા અને મેસ સેવા પૂરી પાડવી 16/03/2023 24/03/2023 જુઓ (205 KB)

  આર્કાઇવ