બંધ

  ટેન્ડર

  ટેન્ડર
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  જિલ્લા પંચાયત : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (02 કામોની સંખ્યા) 20/01/2022 28/01/2022 જુઓ (803 KB)
  પ્રવાસન વિભાગ: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કમ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ એજન્સીઓના એમ્પનલમેન્ટ માટે દરખાસ્તની વિનંતી. 18/01/2022 09/02/2022 જુઓ (477 KB)
  પી.ડબલ્યુ. ડી. : મારવાડ, દમણ ખાતે 300 BED હોસ્પિટલ માટે યુટિલિટી, પોસ્ટ મોર્ટમ, ડાઇનિંગ અને કિચન બિલ્ડિંગ્સ, STP, ETPનું બાંધકામ.(બેલેન્સ વર્ક)(E-23609) 17/01/2022 04/02/2022 જુઓ (771 KB)
  પી.ડબલ્યુ. ડી. : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (02 કામોની સંખ્યા) 15/01/2022 24/01/2022 જુઓ (858 KB)
  પી.ડબલ્યુ. ડી. : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (02 કામોની સંખ્યા). 15/01/2022 24/01/2022 જુઓ (858 KB)
  આઈ.ટી. વિભાગ: મદદનીશ નિયામક (આઈ.ટી.)ની ઓફિસ માટે 1 ડ્રાઈવર પૂરો પાડવા અંગેની અવતરણ સૂચના 14/01/2022 24/01/2022 જુઓ (379 KB)
  પી.ડબલ્યુ. ડી : નાની દમણ ના આંટીયાવાડ ખાતે WTP પાસે કેનાલ પર બોક્સ કલ્વર્ટનું બાંધકામ. (બીજો કોલ) 14/01/2022 22/01/2022 જુઓ (724 KB)
  નાની દમણ ખાતે બાંદોડકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં આંતરીક કામો માટે કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી. (4થી કૉલ). 13/01/2022 28/01/2022 જુઓ (401 KB)
  પીડબલ્યુડી: દમણ ખાતે આંતરિક, ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રિકલ, લેન્ડસ્કેપિંગ અને અન્ય સેવાઓ સહિત કેન્દ્રીય બિઝનેસ હબ ડિઝાઇન કરવા માટે આર્કિટેક્ચરલ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે સલાહકારની પસંદગી. (બીજો કૉલ) 12/01/2022 27/01/2022 જુઓ (313 KB)

  આર્કાઇવ