બંધ

  નવીનતમ અપડેટ્સ

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  નવીનતમ અપડેટ્સ
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  એમ/એસ એચપી ઇન્ફોસીસ, : દમણ ખાતે માનનીય એડમિનિસ્ટ્રેટર સાહેબ માટે નિયુક્ત કરાયેલા સુરક્ષા સ્ટાફ (સીઆરપીએફ) ને ફર્નિચરની વસ્તુઓની સપ્લાય અને કમિશનિંગ. 15/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(679 KB)
  એમ/એસ સચોટ સાધનો અને ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, : ઘેલવાડ ફળિયા, દાભેલ, નાની દમણ ખાતે પંપ હાઉસ માટે 31/2 કોર 50 ચો.મી.ની એક્સએલપીઇ કેબલ પૂરી પાડવી અને ઊભી કરવી. 15/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(670 KB)
  એમ/એસ સચોટ સાધનો અને ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, : 42 નંગનું સમારકામ અને જાળવણી. લેખા ભવન, ઢોલાર, મોતી દમણના પરિસરમાં પોસ્ટ ટોપ ફાનસ લાઇટ લગાવવામાં આવી છે. 15/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(812 KB)
  એમ/એસ શિવ શક્તિ કન્સ્ટ્રક્શન., : નાની દમણ ખાતે દેવકા બીચ પર હોટલ પાછળ કમ્પાઉન્ડ વોલનું બાંધકામ. 15/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(548 KB)
  કલેક્ટર કચેરી દમણ : જમીનના નિકાલના નિયમો, ગોવા, દમણ અને દીવ જમીન મહેસૂલ નિયમો, 1969, લેન્ડ રેવન્યુ કોડ 1968, દમણ (ગામડાઓની માલિકી નાબૂદી) નિયમન, 1962 અપલોડ કરવા અંગે. 08/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)
  તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓનું નિયામક: સરકારી નર્સિંગ કોલેજ, દમણ માટે એસટીસી ધોરણે અધ્યાપન શિક્ષકો માટેની જાહેરાત. 07/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(81 KB)
  મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ:આઈસીડીએસ હેઠળ નાયબ સચિવ (એસડબલીયુ/ડબલીયુસીડી) દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ દ્વારા મહિલા સુપરવાઈઝર માટેની જાહેરાત. 06/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(545 KB)
  ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ: “ઉડાન 2.0” યોજનાઓ માટેની સૂચનાનું પ્રકાશન 06/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)
  મહેસૂલ વિભાગ, કલેક્ટર કચેરી, દમણઃ રાજીવ ગાંધી સેતુથી ધોલર જંકશન મોતી દમણ સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવા માટે જમીન સંપાદન (વધારાની દરખાસ્ત) 06/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)
  કલેક્ટર કચેરી, દમણ: ભીમપોર ચાર રસ્તાથી મશાલ ચોક, નાની દમણ સુધીના રોડને પહોળો કરવા માટે જમીન સંપાદન 06/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(10 MB)
  સરકારી કોલેજ : ર/ઓ માં લેણાં/બિન-લેણીઓ અંગેનો પરિપત્ર. ડો.મનીષ શર્મા, મદદનીશ પ્રોફેસર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, સરકારી કોલેજ, દમણ. 02/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(211 KB)
  કમિશનર-કમ-સચિવ (શ્રમ) ની કચેરી: લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, 1948 હેઠળ વિશેષ ભથ્થાની ઘોષણા. 01/06/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)