બંધ

  નવીનતમ અપડેટ્સ

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  નવીનતમ અપડેટ્સ
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  શિક્ષણ વિભાગ: PS-UPS પરીક્ષા માટે કામચલાઉ પાત્ર અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી. 15/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(644 KB)
  એમ એસ. સવાણી હેરિટેજ કન્ઝર્વેશન પ્રા. લિ., : ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણમાં આવેલા સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સના નવીનીકરણ અને ફેરફારનું બાકીનું કામ. 14/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(748 KB)
  રાજભાષા વિભાગ: નિયમો અનુસાર મૂળ હિન્દીમાં ૯૦% પત્રવ્યવહારનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા વિશે 27/12/2021
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)
  મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ સર્વિસીસ ડિરેક્ટોરેટઃ શ્રી ભૂપેન્દ્ર દમણિયાની નિવૃત્તિ અંગેનો પરિપત્ર. 11/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(26 KB)
  એમ/એસ નિર્મલ બાંધકામ : ઘેલવાડ ગ્રામ પંચાયત, નાઈ દમણમાં સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઘેલવાડ ખાતે નંદઘરનું બાંધકામ.(ટાઈપ-બી) 11/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(593 KB)
  એમ/એસ વી.એસ. કોટડિયા: દમણ જિલ્લામાં મગરદાવાડા અને ડુંગરી ફળિયા (કચીગામ) ખાતે નવા આરોગ્ય અને સુખાકારી કેન્દ્રનું બાંધકામ. 12/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(585 KB)
  એમ/એસ ધાર્મિક બાંધકામ : મિકેનિકલ બ્લોક, આઇટી બ્લોક, સિવિલ/કેમમાં ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રિકલ અને અન્ય સિવિલ વર્ક્સ પૂરું પાડવું, સપ્લાય કરવું અને ફિક્સ કરવું. સરકારી ખાતે બ્લોક અને વર્કશોપ બિલ્ડીંગ. પોલિટેકનિક કોલેજ, વરકુંડ, નાની દમણ 12/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(592 KB)
  ઓર્ડર – દાનિકસ અધિકારીઓની ચાર્જ / પોસ્ટિંગની પુનઃ ફાળવણી 10/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(215 KB)
  રાજભાષા વિભાગ : રાજભાષા અધિનિયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૩(૩)ના ૧૦૦% પાલન અંગે. 27/12/2021
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)
  વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિકસ આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી.ના જિલ્લા દમણ માટે ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)
  વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ ને આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(934 KB)
  મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ (એજીએમયુટી : ૨૦૧૩) ની આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(912 KB)