બંધ

  સચિવાલય

  સચિવાલય
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી પ્રશાંત રાજગોપાલ, આઈ.એફ.એસChief Conservator of Forests, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diuccf-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230963
  શ્રી સૌરભ મિશ્રા, આઈ.એ.એસ.સચિવ-કમ-નિયામક, (કૃષિ, જમીન સંરક્ષણ અને બાગાયતી) / સચિવ પીડબલ્યુડીsaurabhn[dot]chd[at]gov[dot]in0260-2230619
  મિસ.તાપશ્ય રાઘવ, આઈ.એ.એસ.સેક્રેટરી, (પાવર & નોન-કન્વેનશનલ (રિન્યૂએબલ) સોઉર્સસ ઓફ એનર્જી)/ ડિરેક્ટર ઓફ રૂર્બન ડેવલપમેન્ટtapasya[dot]raghav[at]ias[dot]nic[dot]in0260-2240190
  શ્રીમતી પૂજા જૈન, આઈ.એ.એસ.સચિવ (શિક્ષણ)secy-edu-dd[at]nic[dot]in0260-2230074
  શ્રી દાનિશ અશરફ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (પરિવહન / માહિતી ટેકનોલોજી)secy-transport-dd[at]daman[dot]nic[dot]in0260-2231800
  શ્રીમતી એ મુથમ્મા, આઈ.એ.એસ.સચિવ (આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ)a[dot]muthamma[at]gov[dot]in0260-2230508
  શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત, આઈ.એ.એસનાણાં સચિવfs-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230726
  શ્રી અનિલકુમાર સિંહ, આઈ.એ.એસ.એડમિનિસ્ટ્રેટરના સલાહકારdevcom-dd[at]nic[dot]in0260-2230473
  શ્રી પ્રફુલ પટેલમાનનીય સંચાલકadministrator-dd-dnh[at]nic[dot]in0260-2230700