બંધ

  વીજળી વિભાગ

  સંપર્ક કરો

  ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
  વિદ્યુત ભવન, K 66 કે.વી. રોડ, સચિવાલય પાસે, અમલી,
  સિલવાસા – 396230, યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલીની.
  ફોન: + 91-260-2406500, 501, 502 (ઓ), + 91-260-2642338 (ઓ)

  સંપર્ક કરો

  વિદ્યુત ભવન, સોમનાથ-કાચીગામ રોડ,
  કાચીગામ, દમણ 396 210.

  સંપર્ક: 0260-2408800

  ઇમેઇલ આઈડી: elec-dmn-dd@nic.in