બંધ

  યુ.ટી ચૂંટણી પંચ

  સંપર્ક કરો

  ચૂંટણી વિભાગ

  પર્યટન મકાન, સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ નજીક

  સિલવાસા ચાર રસ્તા

  દાદરા અને નાગર હવેલી

  પિન -396230

  ફોન નંબર: 0260-2630089

  ઇમેઇલ આઈડી: ceo_dadra[at]eci[dot]gov[dot]in

   

  Contact

  મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી,

  સચિવાલય, કિલ્લો વિસ્તાર, મોતી દમણ, દમણ (યુ.ટી.) – 396220.

  ટેલિફોન: +91 260 – 2230473

  હેલ્પલાઈન: +91 260 – 2230698

  ઇ-મેઇલ: ceo_daman[at]eci[dot]gov[dot]in