બંધ

  દાદરા અને નગર હવેલી

  દાદરા અને નગર હવેલી
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ મોબાઈલ નમ્બર
  શ્રી મિથુન કે રાણાવહીવટી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયતaao-ee-dn[at]gov[dot]in9824733052
  સંજય વર્માઅધિક તબીબી અધિક્ષકDrsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in
  ગૌરાંગ એચ વોરાશિક્ષણ અધિકારી (રમતગમત)Gaurang[dot]voradn[at]gov[dot]in9824771471
  પંકજ પરમારઅધિક્ષક (શિક્ષણ)pankaj[dot]parmardn[at]gov[dot]in9998962685
  બ્રિજેશ ભંડારીમામલતદાર (ખાનવેલ)brijesh[dot]bhandaridn[at]gov[dot]in2642089
  તિરથરામ શર્મામામલતદાર (સિલવાસા)tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721
  ડી આર દમણિયાઅધિક્ષક કલેક્ટર (સિલ્વાસા)supcol-dnh[at]nic[dot]in2642106
  ડ।. વી કે દાસતબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામકsvbch[dot]sil[at]gmail[dot]com0260-2642061
  શ્રી મોહિત મિશ્રા, ડેનીક્સચીફ ઓફિસર (સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ)mohit[dot]mishra[at]gov[dot]in9013811072
  ડ।. અપુરવા શર્મા, ડેનિક્સનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (સિલ્વાસા)rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
  શ્રી ફરમન બ્રહ્મા, આઇ.એ.એસનાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ)rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com0260-2633012
  ડો.વિવેક કુમાર, DANICSમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત8487819999