બંધ

  દાદરા અને નગર હવેલી

  Loader
  દાદરા અને નગર હવેલી
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ મોબાઇલ
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસકલેકટર, ડીએનએચcollector-dnh[at]nic[dot]in
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
  શ્રી ચીમલા શિવ ગોપાલ રેડ્ડી, આઇ.એ.એસનાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ)rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com0260-2633012
  શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
  ડો. અપૂર્વ શર્મા , DANICSમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત8487819999
  શ્રીમતી. ચાર્મી પારેખ, ડેનિક્સડેપ્યુટી કલેક્ટર-કમ-એસડીએમ (સિલવાસા)/ ચીફ ઓફિસર (એસએમસી)rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
  સંજય વર્માઅધિક તબીબી અધિક્ષકDrsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in
  ગૌરાંગ એચ વોરાશિક્ષણ અધિકારી (રમતગમત)Gaurang[dot]voradn[at]gov[dot]in9824771471
  શ્રી મિથુન કે રાણાવહીવટી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયતaao-ee-dn[at]gov[dot]in9824733052
  પંકજ પરમારઅધિક્ષક (શિક્ષણ)pankaj[dot]parmardn[at]gov[dot]in9998962685
  બ્રિજેશ ભંડારીમામલતદાર (ખાનવેલ)brijesh[dot]bhandaridn[at]gov[dot]in2642089
  તિરથરામ શર્મામામલતદાર (સિલવાસા)tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721