બંધ

  દમણ

  Loader
  દમણ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી અનિલ ન દમણિયાAsst. Engineer ( Electricity)anil[dot]damania[at]gov[dot]in0260-2255030
  શ્રી એમ આર ઈંગ્લેકાર્યકારી ઇજનેર (વીજળી)milind[dot]ingle[at]gov[dot]in0260-2255030
  ફ્રાન્સિસ્કો ડીકોસ્ટાઅધિક્ષક - શિક્ષણfrancisco[dot]dcosta[at]gov[dot]in0260-2230486
  શ્રી મણીલાલ ડાહ્યાભાઈ પટેલસહાયક નિયામક - શિક્ષણmanilal[dot]patel[at]gov[dot]in0260-2230486
  શ્રી ગુરવ નિલેશ નિશીકાંત, ડેનીક્સશિક્ષણ નિયામકnilesh[dot]gurav[at]gov[dot]in0260-2230486
  શ્રી સુરેશચંદ્ર હલાપતિડીવાય. ડિરેક્ટર (ખાતા-ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત)suresh[dot]halpati62[at]gov[dot]in0260-2230440
  શ્રી આશિષ મોહન, ડેનિક્સસી.ઇ.ઓ- જિલ્લા પંચાયતamb[dot]mohan[at]delhi[dot]gov[dot]in0260-2230440
  શ્રી પંકજ આર.પટેલએક્ઝિક્યુટિવ ઇજનેર - પી.ડબલ્યુ.ડીpatel[dot]pankaj[at]gov[dot]in0260-2230296
  શ્રી બી.સી. વારલીચીફ એન્જીનીર - પ.વ.દwarli[dot]bajrang[at]gov[dot]in0260-2230296
  શ્રી અરુણ ગુપ્તા, દાનિક્સચીફ ઓફિસર - ડી.એમ.સી.codmc-daman-dd[at]nic[dot]in0260-2230474
  શ્રી હીરાભાઈ ટંડેલઈ/સી સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ (દમક)hirabhai[dot]tandel[at]gov[dot]in0260-2230474
  શ્રી સાગર એસ ઠક્કરમામલતદારsagar[dot]thakkar87[at]gov[dot]in0260-2230681