બંધ

  ડિરેક્ટરી

  Loader
  સચિવાલય
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી પ્રફુલ પટેલમાનનીય સંચાલકadministrator-dd-dnh[at]nic[dot]in0260-2230700
  શ્રી અમિત સિંગલા, આઈ.એ.એસ.એડમિનિસ્ટ્રેટરના સલાહકારdevcom-dd[at]nic[dot]in0260-2230473
  શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત, આઈ.એ.એસનાણાં સચિવfs-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230726
  શ્રી એ. ગોપી કૃષ્ણ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ)a[dot]muthamma[at]gov[dot]in0260-2230508
  શ્રી સૌરભ મિશ્રા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દમણcollector-daman-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2240190
  શ્રી એસ. અસ્કર અલી, આઈ.એ.એસસચિવ પીડબલ્યુડીsecretary-pwd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2230619
  શ્રી અરુણ ટી., આઈ.એ.એસ.સચિવ (શાળા શિક્ષણ)secy-edu-dd[at]nic[dot]in0260-2230074
  શ્રી નિખિલ યુ. દેસાઈ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (પરિવહન / માહિતી ટેકનોલોજી)secy-transport-dd[at]daman[dot]nic[dot]in0260-2231800
  શ્રી એમ. રાજકુમાર, આઈ.એફ.એસમુખ્ય વન સંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવccf-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230963
  Loader
  દાદરા અને નગર હવેલી
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી પ્રિયંક કિશોર, આઈ.એ.એસકલેકટર, ડીએનએચcollector-dnh[at]nic[dot]in
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
  શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીણા, આઈ.પી.એસનાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ)rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com0260-2633012
  શ્રી શુભંકર પાઠક, આઈ.એ.એસ(પી)પોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in0260-2643022
  શ્રી અરુણ ગુપ્તા, DANICSમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત0260-2632303
  શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિક્સનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (સિલવાસા) કમ-એડીએમ (ડીએનએચ)rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
  શ્રી મિથુન કે. રાણાઅધિક તબીબી અધિક્ષકDrsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in2642961
  શ્રી સંજય વર્માશિક્ષણ અધિકારી (રમતગમત)Gaurang[dot]voradn[at]gov[dot]in2630792
  શ્રી મિથુન કે રાણાવહીવટી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયતaao-ee-dn[at]gov[dot]in9824733052
  શ્રી ભાવેશ કે. પટેલઅધિક્ષક (શિક્ષણ)pankaj[dot]parmardn[at]gov[dot]in9998962685
  શ્રી સાગર એસ. ઠક્કરમામલતદાર (ખાનવેલ)brijesh[dot]bhandaridn[at]gov[dot]in2642089
  શ્રી સી.ડી. વાજામામલતદાર (સિલવાસા)tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721
  Loader
  દમણ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી અનિલ ન દમણિયાAsst. Engineer ( Electricity)anil[dot]damania[at]gov[dot]in0260-2255030
  શ્રી એમ આર ઈંગ્લેકાર્યકારી ઇજનેર (વીજળી)milind[dot]ingle[at]gov[dot]in0260-2255030
  ફ્રાન્સિસ્કો ડીકોસ્ટાઅધિક્ષક - શિક્ષણfrancisco[dot]dcosta[at]gov[dot]in0260-2230486
  શ્રી રાજેશ હળપતિસહાયક નિયામક - શિક્ષણdaman[dot]education[at]gmail[dot]com0260-2230486
  શ્રી જતીન ગોયલ, ડેનીક્સશિક્ષણ નિયામકdiredu-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2230486
  શ્રી કિશોર બામણિયાડીવાય. ડિરેક્ટર (ખાતા-ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત)doa-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2230440
  શ્રી આશિષ મોહન, ડેનિક્સસી.ઇ.ઓ- જિલ્લા પંચાયતamb[dot]mohan[at]delhi[dot]gov[dot]in0260-2230440
  શ્રી હિતેશ ધુકાએક્ઝિક્યુટિવ ઇજનેર - પી.ડબલ્યુ.ડીeepwd-dmn-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2230296
  શ્રી બી.સી. વારલીચીફ એન્જીનીર - પ.વ.દwarli[dot]bajrang[at]gov[dot]in0260-2230296
  શ્રી અરુણ ગુપ્તા, દાનિક્સચીફ ઓફિસર - ડી.એમ.સી.codmc-daman-dd[at]nic[dot]in0260-2230474
  શ્રી હીરાભાઈ ટંડેલઈ/સી સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ (દમક)hirabhai[dot]tandel[at]gov[dot]in0260-2230474
  શ્રી પ્રેમજી મકવાણામામલતદારsagar[dot]thakkar87[at]gov[dot]in0260-2230681
  Loader
  દીવ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, દાનીપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક, દીવsp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252123
  શ્રી વિવેક કુમાર, ડેનિક્સમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (ડી.પી.), દીવceodp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252822
  શ્રી વિવેક કુમાર, ડેનીક્સનાયબ કલેકટર કમ એસ.ડી.એમ., દીવdycoll-diu-dd[at]nic[dot]in02875-255023
  શ્રી ફુલઝેલે પિયુષ નિરાકર, આઈ.પી.એસ.પોલીસ અધિક્ષક, દીવ02875-252111
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ.કલેકટર, દીવcollector-diu-dd[at]nic[dot]in02875-252111