બંધ

  કાનૂની મેટ્રોલોજી (વજન અને માપ)

  પરિચયકાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગ: સરકાર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડતાં સૂચવાયેલ “વજન અને માપન વિભાગ” ના નામનું   “કાયદાકીય મેટ્રોલોજી વિભાગ” તરીકે બદલવામાં. નામ સૂચવે છે તેમ કાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગ વજન અને પગલાંના એકમો માપનની પદ્ધતિઓ અને માપવાના ઉપકરણો અને લોકો માટે નિયમનકારી સલામતી સાથે સંબંધિત છે. કાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગ, ગ્રાહકોના સુરક્ષાના એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. સેવાઓનો મૈત્રીપૂર્ણ વહીવટ પ્રદાન કરવા માટે નાગરિકને આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા છે. સલામતી અને વજન, પગલાં વગેરેની ચોકસાઈના દૃષ્ટિકોણથી જાહેર હિતની સુરક્ષા માટે તકનીકી અને કાયદાકીય આવશ્યકતાઓ સાથે તે સંબંધિત છે.

  ક્વિક લિંક્સ

  અમારો સંપર્ક કરો

  સંપર્ક કરો
  નામ: કાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગ (વજન અને માપદંડો) ડી.એન.એચ.ડી.ડી.
  ઇમેઇલ: jiwm-dmn-dd[at]@nic[dot]in
  ફોન: + 91-9825158406
  સરનામું: કાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગ (વજન અને માપદંડો )
  સચિવાલય નજીક, સાંસદશ્રીની કચેરી સામે, ફોર્ટ એરિયા, મોટી દમણ
  પિન: 396220