बंद करे

    श्री चीमाला शिव गोपाल रेड्डी, आई.ए.एस.

    • ईमेल: rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com
    • पद: डिप्टी कलेक्टर-सह-एसडीएम (खानवेल)
    • फोन: 0260-2633012
    • लैंडलाइन नंबर: 0260-2633012