बंद करे

    श्रीमती चार्मी पारेख, डेनिक्स

    • ईमेल: rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com
    • पद: उप कलेक्टर-सह-एसडीएम (सिलवासा) / मुख्य अधिकारी (एसएमसी)
    • फोन: 0260-2642340
    • लैंडलाइन नंबर: 0260-2642340