બંધ

  અટલ મિશન ફોર રેજુવેનાશન એન્ડ રૂર્બન ટ્રાન્સફોર્મશન (અમૃત)

  • તારીખ : 15/06/2015 -

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  S ઘરોને મૂળભૂત સેવાઓ (દા.ત. પાણી પુરવઠો, ગટર, શહેરી પરિવહન) પ્રદાન કરવી અને શહેરોમાં સુવિધાઓ ઉભી કરવી જે બધાના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે, ખાસ કરીને ગરીબ અને વંચિતો એ રાષ્ટ્રીય અગ્રતા છે. કાયાકલ્પ અને અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન (એએમઆરયુટી) માટે અટલ મિશનનો ઉદ્દેશ (i) સુનિશ્ચિત કરવું છે કે દરેક ઘરના પાણીની ખાતરીપૂર્વકની સપ્લાય અને એક ગટર જોડાણની નળ સુધી પ્રવેશ છે; (ii) હરિયાળી અને સારી રીતે જાળવણી કરેલી ખુલ્લી જગ્યાઓ (દા.ત. ઉદ્યાનો) વિકસિત કરીને શહેરોના સુવિધા મૂલ્યમાં વધારો; અને (iii) સાર્વજનિક પરિવહન પર સ્વિચ કરીને અથવા મોટરચાલિત વાહન વ્યવહાર (ઉ.દા .. વ walkingકિંગ અને સાયકલિંગ) માટેની સુવિધાઓ બનાવીને પ્રદૂષણ ઘટાડે છે.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  Visit: http://amrut.gov.in/