બંધ

    પીડબ્લ્યુડી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબ્લ્યુડી

    ડી’માર્ટ જંકશન, કાલરિયાથી ડાભેલ ચેક પોસ્ટ સુધીના હાલના / નવા કાચા અને ટ્રીટેડ જળ ગુરુત્વાકર્ષણ અને વિતરણ પાઇપલાઇન નેટવર્કની પૂર્તિ, ફિક્સિંગ અને શિફ્ટિંગ અંગે ઇ-ટેન્ડર. (ઇ 11560) (7 મો કોલ)

    29/04/2021 10/05/2021 જુઓ (2 MB)